OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE AFS DLA EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I NARZĘDZIAMI

Zaprojektowane dla Ciebie. Oprogramowanie Case IH AFS Desktop- oferuje elastyczność o szerokim spektrum analitycznym w celu wsparcia rolnictwa precyzyjnego. Generowanie map plonów, nakładanie mapa na siebie, tworzenie map próbek gleby, tworzenie i drukowanie raportów oraz import obrazów satelitarnych, to wszystko z jednego pakietu oprogramowania. Bez względu na źródło danych AFS Pro 700, zawsze możesz z łatwością dokonać edycji lub importować dane przy użyciu AFS Desktop. Oprogramowanie to obsługuje wszystkich głównych dostawców systemów rolnictwa precyzyjnego, takich jak: Trimble, AG Leader oraz Green Star.

ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE ŚCIEŻKAMI TECHNOLOGICZNYMI

Dzięki oprogramowaniu AFS można wyznaczać i modyfikować ścieżki technologiczne. Następnie można eksportować je do monitora AFS Pro 300/700, FM 750™ lub FM-1000™. Oznacza to, że wszystkie maszyny będą korzystać z tych samych ścieżek, a przy zastosowaniu RTK maszyny bêd¹ odnajdywaæ te linie ponownie, z dokładnością do 2 cm przy kolejnych pracach i w każdym sezonie.

NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA CAŁYM SPRZĘTEM

Oprogramowanie Case IH AFS umożliwia zarządzanie, przeglądanie i edytowanie wszystkich danych rolnictwa precyzyjnego zebranych przez sprzęt AFS, a także z innych źródeł danych rolnictwa precyzyjnego. Można zgromadzić wszystkie dane w jednym programie, a następnie generować i drukować mapy, raporty i wykresy. Można przekazać mapy i raporty właścicielowi gospodarstwa, konsultantowi itp.

WYDAJNOŚĆ W POLU

Tworzenie ustawień dla całego sprzętu. Wpisywanie parametrów ustawień na monitorze w kabinie może być czasochłonne. Oprogramowanie Case IH AFS pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć problemów, pozwalając na tworzenie kart ustawień (Gospodarz, Gospodarstwo, Pola, Granice, itp.) dla wszystkich maszyn Case IH AFS, jak i dla maszyn większości innych głównych marek. Oprogramowanie pozwala na tworzenie, zarządzanie i eksportowanie wzorów torów jazdy i przechowywanie ich do wykorzystania w przyszłości w dowolnej maszynie pracującej na tym samym polu.

WIELE FORMATÓW PLIKÓW

Elastyczne importowanie/eksportowanie danych do wykorzystania i analizy. Oprogramowanie Case IH AFS umożliwia łatwe importowanie i eksportowanie danych w różnych formatach plików, w tym ESRI Shape, tekst ASCII, BMP, JPEG, GeoTIFF lub TIF. Ta elastyczność w zakresie popularnych typów plików ułatwia analizę, mapowanie, tworzenie wykresów i planowanie. Ponadto, można importować i przeglądać georeferencyjne pliki graficzne w odniesieniu do swoich danych.

ZARZĄDZANIE W OPARCIU O DANE

Dowiedz się więcej o swoich polach … i o swoich plonach. Dzięki oprogramowaniu Case IH AFS można łatwo nałożyć wiele warstw danych na tej samej mapie. Pozwala to zestawiać ze sobą jeden typ informacji z innym, na przykład, porównanie plonu z odmianami upraw, które zostały obsadzone. Ponadto, można utworzyć plan zmiennego dawkowania dla swoich maszyn Case IH AFS (oraz innych narzędzi uprawowych głównych marek) bez wynajmowania konsultanta.

EWIDENCJA DANYCH

Uproszczone przygotowanie sprawozdań dla administracji rządowej. Oprogramowanie Case IH AFS sprawia, że ewidencjonowanie danych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Przepisy wymagają gromadzenia uporządkowanych informacji. Nie ma prostszego sposobu prowadzenia ewidencji dla administracji rządowej.

SORTOWANIE DANYCH

Uporządkowane dane. Nawet jeśli zachowasz lub zarejestrujesz dane pod niewłaściwą nazwę pola, oprogramowanie Case IH AFS umożliwia sortowanie przestrzenne danych według pola lub gospodarstwa, aby dane zostały prawidłowo i łatwo uporządkowane.

NARZĘDZIA WYSZUKIWANIA

Szukaj głębiej, aby uzyskać więcej informacji. Oprogramowanie Case IH AFS oferuje narzędzia wyszukiwania, które pozwalają na zbadanie określonych obszarów swojego pola, aby pomóc w zdiagnozowaniu problemów lub określeniu, w jaki sposób można uzyskać więcej z uprawianej ziemi. Oznacza to, że można zagłębić się w celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji dla wybranego obszaru.