DOKŁADNOŚĆ AFS

OmniSTAR® XP / HP

Instalacja GPS do Twoich maszyn otworzy dostęp do zaawansowanych systemów, takich jak automatyczne sterowania, kontrola belki, czy mapowanie działalności. Nawigacja satelitarna dla twojego samochodu posiada dokładność zazwyczaj około 5,5 metrów – z AFS możesz osiągnąć niewiarygodną dokładność sięgającą 2,5 cm.

EGNOS

Dokładność przejazdu do przejazdu 20 cm. Powtarzalna dokładność poniżej metra, konwergencja 1 min. Europejski System Wspomagania Satelitarnego (EGNOS) został opracowany przez Europejską Agencję Kosmiczną, Komisję Europejską i organizację EUROCONTROL w celu udoskonalenia Globalnego Systemu Pozycjonowania (GPS), aby poprawić jego dokładność, integralność i dostępność. Jest on dostępny dla każdego bez żadnych opłat.

OmniSTAR® XP / HP

Dokładność przejazdu do przejazdu 10 cm, Czas konwergencji 40 min. OmniSTAR® XP jest najbardziej odpowiedni do następujących zastosowań:

  • Wysokowydajne opryski, siew, prace uprawowe
  • Prace na obszarach z odsłoniętym niebem przez cały czas

RTK + opt. GLONASS

Przenośne lub stałe stacje referencyjne (zasięg w promieniu do 20 km). Dane korekcyjne wysyłane drogą radiową lub za pośrednictwem sieci komórkowej GSM. Wysoka precyzja sygnału o powtarzalnej dokładności do 2,5 cm (dokładność przejazdu do przejazdu i rok do roku 2,5 cm). Brak czasu konwergencji, pełna dokładność dostępna zaraz po uruchomieniu.

RangePoint™ RTX™ incl. GLONASS

RangePoint™ RTX™ to usługa korekcji działająca w systemie GPS i GLONASS, dostarczana za pośrednictwem satelity i zbudowana na bazie tej samej technologii RTX co CenterPoint RTX. Ta usługa korekcji zapewnia dokładność poziomą przejazdu do przejazdu do 15 cm/6 cali i powtarzalne poziome pozycjonowania GNSS 50 cm/20 cali bez konieczności korzystania z tradycyjnych stacji naziemnych. RangePoint™ RTX™ nie wymaga dodatkowych odbiorników, modemów, ani planów taryfowych obejmujących usługi transmisji danych i jest dostępny w większości krajów na świecie.

CenterPoint™ RTX™ incl. GLONASS

Korekcja CenterPoint™ RTX™ jest już dostępna w większości regionów świata i jest dostarczana bezpośrednio z satelity, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych odbiorników, modemów, czy planów taryfowych obejmujących usługi transmisji danych. Usługa ta jest zgodna z nowym odbiornikiem AFS 372 GNSS, a także monitorem FM-750™ i zintegrowanym monitorem FM-1000®. CenterPoint™ RTX™ to usługa korekcji działająca w systemie GPS i GLONASS. Ta przełomowa technologia zapewnia powtarzalne pozycjonowanie poziome GNSS do 4 cm bez konieczności stosowania tradycyjnej infrastruktury referencyjnych stacji bazowych. W zależności od lokalizacji użytkownika i warunków, korekcja Centerpoint™ RTX™ zapewnia pełną dokładność średnio w 30 minut, a nawet w czasie poniżej 5 minut, jeżeli używana jest funkcja FastRestart™.

NOWOŚĆ: XFill™

Case IH AFS RTK oferuje nową technologiê xFill™ – funkcja opracowana w celu zwiêkszenia niezawodności RTK i wydłużenia czasu pracy w polu. Podczas przerw w dostawie sygnału RTK uruchamia się funkcja xFill™, utrzymując stały tryb RTK, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu dokładności. Dostępna na całym świecie technologia xFill™ znacznie poprawia niezawodność systemów prowadzenia Case IH i wydłuża czas prac w polu.